06 54724741 info@sandecosta.nl

Tolken &
Vertalen

RBTV Beëdigd tolk
Frans- Nederlands, Nederlands- Frans

Dierbare
Portretten

Tekeningen  & Schilderijen
Hondenwol Spinnen

San de Costa

Verbinding & Verbeelding

Verbinding en verbeelding zijn altijd hele belangrijke thema’s geweest in mijn leven. Het verbinden van mensen met mensen, het verbinden van mensen met dieren. Het verbeelden van mensen en dieren. Verbinding en verbeelding is dat wat ik steeds nastreef op alle vlakken in mijn werk en in mijn  leven.

Als tolk probeer ik mensen met elkaar te verbinden door een brug te slaan tussen twee verschillende culturen middels de  taal. In dit vakgebied help ik mensen elkaar te verstaan en elkaar te begrijpen. De gesproken taal is hierbij van belang, maar ook de niet gesproken taal. Steeds opnieuw probeer ik mij in te beelden wat er gaande is buiten datgene dat uitgesproken wordt. Niet alleen luisteren is belangrijk. Ook kijken geeft veel informatie. Deze informatie mag weliswaar niet vertaald worden in
mijn rol als neutrale tolk, maar het helpt mij om te bepalen op welke wijze ik de juiste bruggen kan bouwen.

Met mijn schilderijen tracht ik een dier of mens zodanig te verbeelden dat het de indruk geeft alsof er weer contact is. Door de blik in de ogen, het gevoel dat je werkelijk weer die aanwezigheid voelt, tracht ik een verbinding te scheppen die bijna tastbaar lijkt te zijn. Soms moet je afscheid nemen van een intense vriendschap. Door het gevoel te hebben toch weer met elkaar in verbinding te kunnen staan, kan de pijn toch enigszins verzacht worden. Maar al te vaak wordt dat ook werkelijk zo ervaren. De stille afbeeldingen aan de wand die je nooit echt in de steek zullen laten, zorgen ervoor dat het verlies beter te dragen is.

Verbinding en verbeelding maakt dat  alle verschillende vlakken van mijn verschillende werkgebieden weer samen kunnen komen als een brede weg die met velen te bewandelen is. Ik nodig je uit om een stukje mee te lopen en een kijkje te nemen op mijn website en wie weet mag of kan ik iets betekenen voor jou.